Przyciski i zdarzenia własne w BaseLinker

W BaseLinkerze niedawno pojawiła się rozbudowana funkcja zakładki, dzięki której możemy tworzyć zdarzenia własne oraz przyciski. Jeśli korzystasz z własnych przycisków w BaseLinkerze, to ta funkcja jest od teraz jeszcze bardziej przejrzysta. Jeśli nie wiesz, czym są, oraz w jaki sposób tworzyć takie zdarzenia, to ten artykuł powinien rozwiać twoje wątpliwości.

Zdarzenia własne w BaseLinkerze

No więc czym są te zdarzenia własne? Z praktycznego punktu widzenia, jest to funkcja, bez której praktycznie każdy użytkownik BaseLinkera, nie wyobraża sobie codziennej pracy. Mogą obsługiwać one pojedyncze zdarzenia jak np. wydruk etykiety nadawczej, wydruk paragonu, wybór gabarytu paczki lub te bardziej rozbudowane, które np. za pomocą dowolnego przycisku, pozwalają uruchomić szereg automatycznych akcji, bez konieczności żmudnego klikania przez kolejne etapy.

Niedawno moduł zdarzeń własnych został rozbudowany, więc po jego ustawieniu, późniejsze wykorzystanie dla osób na magazynie, może być jeszcze prostsze, oraz pozwoli wykluczyć wiele błędów.

Zdarzenia własne i przyciski w BaseLinkerze - wydruk etykiety

Rozbudowa modułu zdarzeń własnych

Zdarzenia własne znajdziemy w zakładce zamówienia >> automatyczne akcje >> zdarzenia własne. Aby skorzystać z funkcji, powinniśmy przyjąć zasadę – najpierw tworzymy zdarzenie własne, czyli przycisk lub kod kreskowy, a potem do takiego zdarzenia przypisujemy akcję w BaseLinkerze — czyli co się ma wydarzyć, kiedy naciśniemy przycisk, lub kiedy zdarzenie zostanie wywołane.

To na co warto zwrócić uwagę, to od teraz możemy tworzyć osobne zdarzenia dla zamówień i osobne zdarzenia dla zwrotów. Każdy pracownik na odpowiednim stanowisku zobaczy tylko te zdarzenia, które powinien. Możemy też ustawić status, w którym dane zdarzenie ma być widoczne, co znacząco pomoże w wyeliminowaniu pomyłek podczas pakowania.

Kiedy wszystkie warunki zostały określone i stworzyliśmy już swój przycisk, to wykonaliśmy dopiero pierwszą część, ponieważ jeszcze na tym etapie jest on bezużyteczny. W kolejnym kroku, do przycisku powinnyśmy przypisać akcję automatyczną.

Przypisanie akcji automatycznych do zdarzeń własnych

Do zdarzeń własnych możemy przypisać pojedynczą akcję np. wydruk etykiety albo grupę akcji np. aby po przejściu w dany status automatycznie tworzyła się przesyłka i został wygenerowany list przewozowy, w zależności formy dostawy wybranej przez klienta.

Zdarzenia własne i przyciski w BaseLinkerze - wydruk etykiety

Zdarzenia, jak i przyciski, można wygenerować również za pomocą skanera kodów kreskowych. Wystarczy wydrukować odpowiednie kody i umieścić w pobliżu stanowiska pakowania.

Podsumowanie

Aby jeszcze łatwiej można było zrozumieć zasadę działania, przygotowaliśmy krótki film instruktażowy, w którym pokazujemy, w jaki sposób korzystać z tych funkcji.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu BaseLinkera, zapraszamy do bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji w IMPLEMO, dzięki której doradzimy, jak jeszcze bardziej możesz przyspieszyć lub zautomatyzować swój biznes.