SKU - jednostka magazynowa z angielskiego Stock Keeping Unit, to identyfikator służący sprzedawcy do identyfikacji towaru wewnątrz swoich systemów....