Jak tworzyć dobre kody SKU?

SKU – jednostka magazynowa z angielskiego Stock Keeping Unit, to identyfikator służący sprzedawcy do identyfikacji towaru wewnątrz swoich systemów. W przeciwieństwie do EAN, który nadawany jest przez wytwórcę lub importera.

SKU – dlaczego jest ważne i czemu służy?

Dzięki dobrze zaprojektowanemu SKU możemy zarządzać bazą towarów w sposób uporządkowany. Dzięki przemyślanemu zaprojektowaniu struktury kodów która będzie stosowana jako standard w danej organizacji każdy w firmie będzie mógł łatwo rozpoznać jakiego towaru dotyczy dany kod.  Co ciekawe, dzięki dobrym kodom SKU łatwiej jest też analizować sprzedaż poszczególnych modeli lub wariantów produktów. Tutaj pisaliśmy szczegółowo o tym, co to jest kod SKU.

Jak powinno być zbudowane SKU?

SKU najlepiej budować z kilku bloków tekstu, każdy blok powinien reprezentować określoną cechę danego towaru z wykorzystaniem 2-4 znaków. Możemy rozróżniać w SKU takie cechy jak na przykład: PRODUCENT, KOLOR, ROZMIAR, MATERIAŁ, TYP, MODEL, KATEGORIA i wiele innych.

Każdy parametr powinien mieć z góry ustalone kodowanie używane w całej bazie. W praktyce chodzi o to, aby np. kolor czerwony zawsze w kodzie był reprezentowany przez frazę „CZE”, a zielony „ZIE”. Ważne jest żeby uważać, aby nie występowały takie same oznaczenia dla różnych wariantów np. CZ dla czarnego i CZ dla czerwonego, dlatego nie zalecam zbyt krótkich ciągów znaków w bloku, 3 znaki wydają się być optymalne, 2 znaki w bloku mogą często powodować konflikty oznaczeń, a 4 znaki można używać jeśli chcemy mieć jeszcze większą pewność, że konflikty nie wystąpią. 5 znaków w bloku, to raczej już zbyt duża liczba znaków. Poszczególne bloki tekstu najlepiej rozdzielić myślnikami.

Teoria teorią, ale jak w praktyce powinno wyglądać SKU, jak je budować? Poniżej praktyczne przykłady.

SKU dla Zielonych butów NIKE Air Max 90 z kolekcji 2022 może wyglądać następująco:

BUT-NIK-AM9-ZIE-022

Co oznaczają poszczególne bloki tekstu w kodzie?

  • BUT – typ produktu – BUTY
  • NIK – producent – NIKE
  • AM9 – model – Air Max 90
  • ZIE – kolor – Zielony
  • 022 – rok kolekcji – 022

Te same buty w kolorze czerwonym możemy oznaczyć podobnym kodem, który różni się jedynie jednym parametrem – kolorem.

BUT-NIK-AM9-CZE-022

Dzięki takiemu jasnemu i intuicyjnemu oznaczeniu pracownicy łatwo rozszyfrują jaki produkt kryje się pod danym kodem.

Inny przykład to produkt: szafa metalowa w kolorze niebieskim o wymiarze 120cm x 180cm

SZA-MET-12×18-NIE

Rozszyfrujmy powyższy kod
• SZA – Typ produktu – szafa
• MET – materiał – metal
• 12×18 – wymiary produktu w centymetrach – 120cm x 180cm
• NIE – kolor produktu – NIEBIESKI

Dla koloru Czerwonego tego samego produktu kod będzie różnił się tylko ostatnim blokiem, w którym umieszczamy skrót dla koloru czerwonego – CZE

SZA-MET-12×18-CZE

SKU – znaki których należy unikać

W kodach SKU warto używać jedynie liter, cyfr, myślników. Należy unikać przecinków, średników, kropek, spacji, haszy, wykrzykników i innych znaków specjalnych. Nie mile widziane w kodach SKU są również litery z ogonkami – Ą, Ę, Ć itp. Dlaczego dobrze stosować się do tych zaleceń? Nie każdy program magazynowy poprawnie rozpozna wcześniej wymienione znaki, mogą też wystąpić problemy w czasie importu i eksportu baz towarów, z których przy pracy na towarach używa się dość często. Eksport i import towarów w większości systemów jest oparty między innymi o pliki CSV, który jest zbudowany w oparciu o przecinki lub średniki. Jeśli te znaki znajdą się w kodzie SKU, plik CSV po prostu nie zaimportuje się poprawnie i możemy narobić sobie dużo pracy przy naprawianiu bazy towarów w systemie np. w sklepie internetowym czy BaseLinkerze.

Liczba znaków w kodzie SKU

Istotna jest również liczba znaków kodu SKU, ponieważ różne programy mają różną maksymalną długość kodu SKU. Przekroczenie maksymalnej długości może powodować ucinanie kodów i jednocześnie wiele problemów z ewentualnymi duplikatami. Dodatkowo w różnych programach SKU przybiera różną nazwę jeśli chodzi o pole w danym programie. Poniżej lista

Jak przypisywać SKU do towarów?

SKU powinno być przypisane do każdego wariantu produktu osobno. Np. każdy kolor, rozmiar, materiał czy inny parametr rozróżniający warianty towaru powinien mieć inne SKU. Dzięki temu można łatwo sprawdzać sprzedaż, np. żółte buty sprzedają się lepiej niż czerwone. Dany kod SKU musi być unikalny w całej bazie towarów, trzeba uważać aby nie dopuścić do duplikatów kodów. Taki problem może występować, gdy w żadnym z bloków kodu SKU nie umieścimy unikalnej wartości np. numeru lub nazwy modelu.  Duplikatów łatwiej unikać jeśli używamy większej liczby bloków w kodzie SKU – czterech lub pięciu.

Narzędzie ułatwiające tworzenie kodów SKU

Dla czytelników bloga Implemo przygotowałem Generator SKU – plik Excel w którym łatwo wygenerujesz kody SKU dla produktów o wybranych parametrach. Plik ten ułatwi znacząco pracę nad tworzeniem bazy danych towarów. Instrukcję użycia znajdziesz w samym pliku po otwarciu go lub w moim filmie na YouTube – Aspekty Handlu.