Jednolite warunki świadczenia usług

 Ogólne Warunki Wykonywania Usług 

Wierzymy w transparentność, uczciwość, wieloletnie relacje. Dlatego wprowadziliśmy unikalny sposób współpracy i jest wpisany w „system prawny usługi”. Jednak nasi klienci są bezpieczni, gdyż o ile jednemu klientowi moglibyśmy narzucić jednostronnie zasady z których nie byłby szczęśliwy, nie możemy jednak tego zrobić wszystkim klientom.

Po zamówieniu usługi  zostaniesz poproszony o podpisanie umowy, który jest pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy z IMPLEMO. Załącznikiem do umowy jest aktualne OWWU.
Obsługując klientów opieramy się na jednolitych warunkach świadczenia naszych usług. Wielkość, zamożność klienta, czas podpisania przez niego umowy nie ma dla nas znaczenia. Ponieważ stosujemy jednolite zasady dla wszystkich klientów, nawet ci, którzy pracują z nami już jakiś czas i nie analizują na bieżąco ofert konkurencji. Jest to niespotykane, gdyż wiele firm przyciąga atrakcyjną ofertą jedynie nowych klientów. My dbamy o najlepsze warunki dla nowych i starych klientów. Taki układ buduje zaufanie i dobre relacje na lata.
Jeżeli chcesz się przekonać o tym, że działamy transparentnie, sprawdź pełne archiwum OWWU.

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE OWWU

OWWU wycofywane, obowiązujące od 29.03.2021r. do 31.05.2022r.

ARCHIWALNE OWWU