Subiekt Nexo Pro – Sprzedaż, zakup, magazyn

Subiekt nexo PRO to narzędzie przeznaczone do usprawnienia procesów sprzedaży w przedsiębiorstwach o skali małej i średniej. Stanowi on rozbudowaną alternatywę dla standardowego Subiekta nexo, oferując nie tylko pełen zakres jego funkcji, ale także zestaw dodatkowych rozwiązań, gotowych sprostać nawet najbardziej nietypowym potrzebom i wyzwaniom biznesowym.

Zarządzaj w pełni wielooddziałowym biznesem

Subiekt nexo PRO umożliwia obsługę przedsiębiorstw wielooddziałowych oraz oferuje zaawansowane opcje ustalania cen poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wersja PRO wyróżnia się rozbudowanym zarządzaniem zamówieniami, wprowadzając m.in. widoki robocze, takie jak „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”, „Asortyment na wyczerpaniu” i „Asortyment na zleceniach”, które usprawniają logistykę zarówno w kontekście klientów, jak i dostawców.

Elastyczny i dostosowany do potrzeb firmy

Subiekt nexo PRO charakteryzuje się również większą elastycznością i dostosowaniem, umożliwiając dodawanie własnych pól do różnych elementów programu oraz tworzenie spersonalizowanych raportów i wzorców wydruku.

Najważniejsze cechy SubiektaGT

 • Pełna obsługa wszelkich dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Dokładny podział dokumentów magazynowych i handlowych, z możliwością generowania faktur do dokumentów WZ, korekt dokumentów magazynowych oraz automatycznego generowania dokumentów WZ do faktur.
 • Zaawansowany system obsługi zamówień, pozwalający na indywidualne terminy realizacji dla każdej pozycji dokumentu.
 • Szczegółowa kartoteka asortymentu, obejmująca towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne, z możliwością przydzielania działów sprzedaży.
 • W pełni dostosowana kartoteka klientów, włączając informacje typu CRM.
 • Elastyczna polityka cenowa, z możliwością przypisywania zdefiniowanych cenników do konkretnych klientów oraz określania cen, domyślnego i maksymalnego rabatu na pozycje cennika w zależności od jednostki miary i progu sprzedaży.
 • Obsługa różnych form płatności, takich jak przedpłaty, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaż kredytowana, cesje na innych płatników i zaliczki pracowników na zakupy.
 • Pełna kontrola kasy, z rejestracją operacji gotówkowych i bezgotówkowych, włączając płatności kartą płatniczą i bony.
 • Zaawansowana obsługa rachunków bankowych, z możliwością dokonywania przelewów standardowych, opłat do ZUS, podatkowych oraz obsługą wyciągów bankowych. Integracja z bankowością elektroniczną, zarówno poprzez wymianę plików, jak i online.
 • Obsługa rozrachunków, włączając rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i kompensaty.
 • Bogata obsługa urządzeń zewnętrznych, takich jak kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące i czytniki kodów kreskowych.
 • Automatyczna synchronizacja zmian w kartotece asortymentu z urządzeniami zewnętrznymi.
 • Pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Subiekta Nexo – Twórz własne rozwiązania (pobierz szczegółowy opis i dokumentację techniczną w nexo SDK).
 • Zaawansowane pola własne – Dostosuj obiekty systemu za pomocą własnych pól.
 • Spersonalizowane raporty i wydruki – Twórz unikalne raporty i wzorce wydruku.
 • Brak ograniczeń w bibliotece załączników i flagach własnych – Korzystaj bez ograniczeń.
 • Role użytkowników – Nadawaj uprawnienia zgodnie z potrzebami.
 • Profilowanie dostępu użytkowników – Dostosuj dostęp do magazynów i oddziałów.
 • Dedykowane widoki dla użytkowników – Twórz dostosowane widoki.
 • Wielu dostawców asortymentu – Przypisuj wiele dostawców z indywidualnymi symbolami i terminami dostawy.
 • Pełny ślad rewizyjny – Monitoruj dokładnie zmiany użytkowników w dokumentach i kartotece klientów.
 • Wydruki niefiskalne – Użyj drukarki fiskalnej do biurowych wydruków.
 • Szybkie płatności – Generuj płatności dla klientów za pośrednictwem linków.
 • Raport do rozliczenia Podatku od Sprzedaży Detalicznej – Pomocne narzędzie dla Twojej księgowości.
 • Obsługa zamienników – Wymieniaj pozycje dokumentów między zbiorami asortymentu.
 • Kosztorysowanie i sprzedaż usług z materiałami – Wyliczaj koszty usług i materiałów.
 • Kojarzenie dokumentów – Łącz dokumenty w praktyczny sposób.
 • Precyzyjne ceny – Kontroluj ceny z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
 • Obsługa oddziałów firmy – Zarządzaj różnymi oddziałami z indywidualnymi cennikami.
 • Cenniki dodatkowe – Twórz specjalne cenniki ograniczone czasowo i przypisywane wybranym klientom.
 • Zestawy cenowe – Dostosuj ceny w zależności od grup, cech czy działów sprzedaży.
 • Koszty z rozchodu wewnętrznego – Dodawaj koszty powiązane z rozchodem wewnętrznym.
 • Kumulowanie pozycji – Łącz identyczne pozycje na dokumentach.
 • Spersonalizowane Komunikaty – Dodawaj własne komunikaty i wyświetlaj je podczas wystawiania dokumentów.
 • Automatyczne numerowanie partii – Generuj unikalne kody dostaw w magazynie.
 • Zakupy i sprzedaż z wybranych dostawców – Rezerwuj dostawy i zarządzaj nimi w dokumentach.
 • Ukrywanie przedawnionego asortymentu – Wyróżnij przedawniony asortyment.
 • Ukrywanie asortymentu na wybranych magazynach – Kontroluj dostępność na magazynach.
 • Rejestracja rozbieżności – Monitoruj rozbieżności w przyjęciach magazynowych.
 • Rejestracja niewykonanej inwentaryzacji – Dodawaj braki wynikające z niedoborów.
 • Wydawanie Asortymentu Metodą HIFO – Rozchoduj najdroższe dostawy jako pierwsze.
 • Korekty Kosztu Dostaw – Rozliczaj koszty uboczne zakupu, np. cła i transport.
 • Gotowość Pozycji Zamówień – Oznaczaj gotowe pozycje do fakturowania.
 • Zbiorcza Realizacja Zamówień – Wykonuj wiele zamówień jednym dokumentem.
 • Seryjna Realizacja Zamówień od Klientów – Wystawiaj planowane dokumenty jednocześnie, włącznie z wydrukiem i fiskalizacją.
 • Widok Roboczy „Asortyment na Zamówieniach” – Ułatwia obsługę pozycji zamówienia.
 • Widok Roboczy „Asortyment na Wyczerpaniu” oraz „Asortyment na Zleceniach” – Efektywnie zarządzaj zamówieniami od dostawców.
 • Minimalna Kwota Zamówienia od Klienta – Wymagaj minimalnej wartości zamówienia od klienta.
 • Kontrola Kolejności Realizacji Zamówień – Zapewniaj dokładną kontrolę nad datami wystawienia zamówień.
 • Kompletowanie Zamówień – Rezerwuj dostawy niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Raport „Dostawy Przeterminowane” – Prezentuje asortyment, który przekroczył datę ważności.
 • Realizacja Zamówień w Przesunięcia Międzymagazynowe – Obsługuje zamówienia klientów w przesunięciach międzymagazynowych.
 • Definiowanie Wyrażeń Użytkownika – Dostosuj pliki JPK_V7 dla biura rachunkowego.
 • Zaawansowane Metody Numeracji Dokumentów i Partii Asortymentu – Dostosuj numerację dokumentów i partii.
 • Rozszerzone Możliwości Płatności Odroczonych – Rozbijaj płatności na raty.
 • Rozliczenia Wielowalutowe – Obsługuje różne waluty, np. EUR i USD.
 • Kompensaty Wielowalutowe – Rozliczaj kompensaty w wielu walutach.
 • Sesje Kasowe – Narzędzie do weryfikacji pracy kasjera i sprawdzania zgodności stanu środków pieniężnych.
 • Sesje Rozliczeniowe – Pomocne w zarządzaniu rozliczeniami.
 • Pakiet e-Commerce – Obsługuje sprzedaż transgraniczną i procedurę OSS.
 • Klasyfikatory Asortymentu – Organizuj strukturę asortymentu i filtrowanie w kartotece, na listach i w raportach.
Załóż konto z Implemo

Załóż z nami testowe konto i przekonaj się czy Subiekt NEXO jest narzędziem, które sprawdzi się w Twojej firmie.